Skip to content

Kontakt Znajdż nas

Skontaktuj się z nami

Adres : ul. Olszytnowa 1 62-070 Zakrzewo

Telefon: +48 666 848 003

Znajdź nas

Administratorem Twoich danych osobowych jest TN Tomasz Nowak z siedzibą w Zakrzewie, ul. Olszynowa 1, 62- 070 Zakrzewo.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

https://www.embed-map.com